מוגן... בכל רחבי העולם.

ביטוח נסיעות

פשוט. מהר. אמין.

מוגן... בכל רחבי העולם.

USA-ASSIST Worldwide Protection הינה חברת ביטוח הנסיעות. USA-ASSIST מספק כיסויים ברחבי העולם עבור: נוסעים, קבוצות וארגונים.

ביטוח נסיעות רפואי

האם ביטוח הנסיעות עם כיסוי רפואי לנסיעה כדי לכסות חירום בלתי צפויים.

ביטוח נסיעות שנתי

האם ביטוח השנתי רב הנסיעה לנוסעים תכופים ולאנשי עסקים.

ביטוח ביטול הנסיעה

האם ביטוח הנסיעות עם כיסוי ביטול הנסיעה כדי לשחזר את עלות הנסיעה על ידי אירועים בלתי צפויים.