Ligtas... na lahat ng dako ng Mundo

Seguro sa Paglalakbay

Simple. Mabilis. Maaasahan.

Ligtas... na lahat ng dako ng Mundo

Seguro sa paglalakbay Philippines

USA-ASSIST Worldwide Protection ay isang online na paglalakbay insurance kumpanya na nagbibigay ng proteksyon at tulong sa lahat ng mga uri ng traveller, mga pangkat at mga organisasyon sa buong mundo, sa parehong halaga, kalidad at saklaw na walang pakinabang na pagbabawas.

Seguro Medikal sa Paglalakbay

Ito ay isang insurance travel na may mga medikal na coverage upang masakop ang mga gastos sa paglalakbay para sa pagdalo at hindi inaasahang mga emerhensiya.

Seguro Taunang Paglalakbay

Is a multi-trip annual insurance for frequent travelers and business that perform ​​3 or more trips during the year.

Seguro Pagkansela sa Paglalakbay

Ito ay isang Seguro na may proteksyon sa kanselasyon paglalakbay sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang pangyayari na maaaring mabawi ang iyong mga gastos sa paglalakbay.